Գումարելիները փոխարինիր իրենց գումարով և կատարիր գումարումը:
 
1. 29 \(+\) \((\)6 \(+\) 54\()\) \(=\) 29 \(+\)  \(=\)
 
2. \((\)29 \(+\) 6\()\) \(+\) 54 \(=\)  \(+\) 54 \(=\) 
 
Համեմատիր ստացված արդյունքները: