Ընտրիր գումարման զուգորդական հատկության վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: