Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Երեք գումարելի 1Մ.
2. Գումարելիների միավորում 1Մ.
3. Երկու արտահայտություններ 1Մ.
4. Գումարելիների խմբավորում 2Մ.
5. Երկու արտահայտությունների համեմատում 3Մ.
6. Գումարման զուգորդական հատկությունը 6Մ.