1. Կատարիր գումարումները:
 
1. \((\)45 \(+\) 131\()\) \(+\) \(1\) \(=\)  \(+\) \(1\) \(=\)
 
2. 45 \(+\) \((\)131 \(+\) \(1\)\()\) \(=\) 45 \(+\)  \(=\)
 
2. Համեմատիր ստացված թվերը: