Կազմիր հետևյալ գործողություններին համապատասխանող արտահայտությունը:
 
«163-ին գումարել 1 և 4 թվերի գումարը»:
 
Արտահայտության արժեքը հաշվել պետք չէ:
  
Պատասխան`