Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գումարման գործողության զուգորդական հատկությունը Գումարման գործողության զուգորդական հատկությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երեք գումարելի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել գումարը
2. Գումարելիների միավորում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է միավորել առաջին և երկրորդ գումարելիները և հաշվել գումարը
3. Զուգորդական հատկության պնդումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
4. Գործողությունների հերթականությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է փոխել գործողությունների կատարման հերթականությունը և հաշվել
5. Երկու արտահայտություններ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել երկու արտահայտությունների արժեքները
6. Գումարելիների խմբավորում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է խմբավորել առաջին և երկրորդ գումարելիները և հաշվել
7. Երկու արտահայտությունների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել երկու արտահայտությունների արժեքները և համեմատել դրանք
8. Չորս թվերի գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել չորս թվերի գումարը
9. Գումարման զուգորդական հատկությունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել գումարման զուգորդական հատկությունը արտահայտող հավասարությունը
10. Արտահայտության տեսքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կազմել արտահայտության տեսքը
11. Զուգորդական հատկությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է կիրառել զուգորդական հատկությունը
12. Երկու արտահայտությունների արժեքները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է համեմատել երկու արտահայտությունների արժեքները
13. Խնդիր մրգերի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
14. Երկու գումարների հաշվում և համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է համեմատել երկու արտահայտությունների գումարները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գումարման զուգորդական հատկությունը» թեմայից 00:25:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ գումարման զուգորդական հատկության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գումարման զուգորդական հատկությունը» թեմայից 00:25:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ գումարման զուգորդական հատկության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գումարման զուգորդական հատկությունը» թեմայից 00:25:00 միջին 24Մ. Առաջադրանքներ գումարման զուգորդական հատկության վերաբերյալ