Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկնիշ և միանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկու երկնիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկնիշ թվերի սյունակով հանում

Բարդություն հեշտ

1
4. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
5. Երկնիշ թվերի հանման միջանկյալ քայլերը

Բարդություն հեշտ

1
6. Եռանիշ և միանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Երկնիշ և միանիշ թվերի տարբերություն, կարգային միավորներ

Բարդություն միջին

3
8. Երկու եռանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

4
9. Գործողություններ բառերով

Բարդություն միջին

3
10. Խնդիր դրոշմանիշների մասին

Բարդություն միջին

3
11. Երկու հանում

Բարդություն միջին

3
12. Տարբերությունների համեմատում

Բարդություն միջին

3
13. Երկնիշ և կլոր թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

4
14. Տարբերություն և գումար

Բարդություն միջին

3
15. Եռանիշ թվերի տարբերություն, համընկնող թվանշան

Բարդություն միջին

3
16. Հանման կատարում

Բարդություն բարդ

5
17. Երկու եռանիշ թվերի տարբերության հաշվում

Բարդություն բարդ

5
18. Երկու քառանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն բարդ

5
19. Մտապահված թիվը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար