Կատարիր տրված հանումը՝ 938313:
 
Կատարիր միջանկյալ գործողությունները.
 
1. միավորների տարբերությունը՝
 
2. տասնավորների տարբերությունը՝
 
3. հարյուրավորների տարբերությունը՝
 
938313i