Ամենափոքր եռանիշ և երկնիշ թվերի գումարից հանիր 8:
 
Պատասխան՝