Համեմատիր տարբերությունները:
  
Տեղադրիր \(>, <\) և  \(=\) նշաններից մեկը:
 
94 \(-\) 51  87 \(-\) 44