Արամն ունի 55 դրոշմանիշ, իսկ Վահեն՝ 30-ով պակաս:
 
Քանի՞ դրոշմանիշ ունի Վահեն:
 
ArmenianStamps-422.jpg
 
Պատասխան՝ Վահեն ունի  դրոշմանիշ: