Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Երկնիշ և միանիշ թվերի տարբերություն 1Մ.
2. Երկու երկնիշ թվերի տարբերություն 1Մ.
3. Արտահայտության արժեքը 2Մ.
4. Երկնիշ թվերի հանման միջանկյալ քայլերը 1Մ.
5. Եռանիշ և միանիշ թվերի տարբերություն 1Մ.
6. Երկնիշ և միանիշ թվերի տարբերություն, կարգային միավորներ 3Մ.
7. Գործողություններ բառերով 3Մ.
8. Մտապահված թիվը 5Մ.