Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պատկերի համաչափությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկու նկար

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Համաչափ լապտերներ

Բարդություն հեշտ

1.5
4. Համաչափության առանցքի գոյությունը

Բարդություն հեշտ

1.5
5. Համաչափ կամ ոչ համաչափ պատկեր

Բարդություն հեշտ

1
6. Երկրաչափական պատկեր

Բարդություն հեշտ

2
7. Ֆուտբոլի դաշտի համաչափությունը

Բարդություն միջին

4
8. Լամպերի թիվը

Բարդություն միջին

3
9. Պնդումներ որոշակի պատկերների համաչափության վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
10. Կիսադաշտի չափերը

Բարդություն բարդ

5
11. Համաչափության առանցքները

Բարդություն բարդ

5
12. Ամբողջ դաշտի չափերը

Բարդություն բարդ

4
13. Համաչափության առանցքների թիվը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար