Արդյո՞ք տրված պատկերն ունի համաչափության առանցք:
 
02.png
 
Նշիր «այո» կամ «ոչ»: