Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Երկու նկար 1.5Մ.
2. Համաչափ լապտերներ 1.5Մ.
3. Համաչափության առանցքի գոյությունը 1.5Մ.
4. Համաչափ կամ ոչ համաչափ պատկեր 1Մ.
5. Ֆուտբոլի դաշտի համաչափությունը 4Մ.