Արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը:
 
Ցանկացած քառակուսի համաչափ է: