Փողոցում տեղադրեցին տրված լապտերի նման համաչափ լապտեր, որի աջ մասում կա 3 լամպ:
 
simm1.jpg
 
Գտիր ձախ մասի լամպերի թիվը:
 
Պատասխան՝  լամպ: