Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Համաչափ պատկերներ Համաչափ պատկերներ, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պատկերի համաչափությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք համաչափ է պատկերը
2. Երկու նկար 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.5Մ. Պետք է ընտրել համաչափ պատկերը
3. Համաչափ լապտերներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.5Մ. Պետք է ընտրել համաչափ պատկերը
4. Համաչափության առանցքի գոյությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.5Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պատկերն ունի համաչափության առանցք
5. Համաչափ կամ ոչ համաչափ պատկեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պատկերը համաչափ է
6. Երկրաչափական պատկեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել երկրաչափական պատկերի համաչափությունը
7. Ֆուտբոլի դաշտի համաչափությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզել և կիրառել ֆուտբոլի դաշտի համաչափությունը
8. Լամպերի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել լապտերի լամպերի թիվը մի կողմում
9. Պնդումներ որոշակի պատկերների համաչափության վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պնդումներ առանցքային համաչափության վերաբերյալ
10. Կիսադաշտի չափերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել ֆուտբոլի կիսադաշտի չափերը
11. Համաչափության առանցքները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել պատկերի համաչափության առանցքների թիվը
12. Ամբողջ դաշտի չափերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Պետք է գտնել ֆուտբոլի դաշտի չափերը
13. Համաչափության առանցքների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է նշել պատկերների համաչափության առանցքների թիվը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Համաչափ պատկերներ» թեմայից 00:20:00 միջին 9.5Մ. Առաջադրանքներ պատկերների համաչափության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Համաչափ պատկերներ» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ պատկերների համաչափության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Համաչափ պատկերներ» թեմայից 00:20:00 միջին 22.5Մ. Առաջադրանքներ պատկերների համաչափության վերաբերյալ