Նկարի վրա նշված են ֆուտբոլի դաշտի որոշ չափեր: Իրական դաշտերում այդ չափերը երբեմն խախտվում են:
 
Տրված է, որ նկարում բերված 30 մ-ի փոխարեն իրականում 28 մ է, իսկ 50 մ-ի փոխարեն՝ 47 մ:
 
Untitled.png2.png
 
Գտիր ֆուտբոլի ամբողջ դաշտի երկու չափերը՝ երկարությունն ու լայնությունը:
 
Պատասխան` (առաջինը գրիր փոքր թիվըմ և մ: