Ուշադիր նայիր այս պատկերին և որոշիր նրա համաչափության առանցքների թիվը:
 
Centr05.png
 
Եթե պատկերը համաչափ չէ, ապա տեղադրիր 0:
 
Համաչափության առանցքների թիվը՝