Արդյո՞ք հետևյալ պատկերը համաչափ է լապտերի ուղղահայաց սյան նկատմամբ:
 
simm2.jpg
 
Նշիր «այո» կամ «ոչ»: