Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սանտիմետրերի արտահայտումը միլիմետրերով

Բարդություն հեշտ

2
2. Միլիմետրերն այլ միավորներով

Բարդություն հեշտ

2
3. Տեսական պնդումներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Երկարության տարբեր միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
5. Տարբեր միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
6. 10-ի պատիկ երկարություններ

Բարդություն հեշտ

2
7. Դեցիմետր և մետր

Բարդություն միջին

4
8. Հեռավորությունը մետրերով

Բարդություն միջին

4
9. Գայանեի հասակը

Բարդություն միջին

4
10. Երկարությունների համեմատում

Բարդություն միջին

4
11. Ուղղանկյան մեծ կողմը

Բարդություն միջին

4
12. Երկրորդ հատվածի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
13. Գումարը միլիմետրերով

Բարդություն բարդ

5
14. Երկարությունների տարբերություն

Բարդություն բարդ

5
15. Երեք հատված

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար