Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Երկարության չափման միավորները Երկարության չափման միավորներ՝ միլիմետր, սանտիմետր, դեցիմետր, մետր և կիլոմետր

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սանտիմետրերի արտահայտումը միլիմետրերով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սանտիմետրերը պետք է արտահայտել միլիմետրերով
2. Միլիմետրերն այլ միավորներով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Միլիմետրերը պետք է արտահայտել այլ միավորներով
3. Տեսական պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
4. Երկարության տարբեր միավորներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Երկարության չափման մի միավորից պետք է անցնել մյուսին
5. Տարբեր միավորներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե քանի՞ անգամ է տրված միավորը փոքր կամ մեծ մյուսից
6. 10-ի պատիկ երկարություններ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ թվերը
7. Դեցիմետր և մետր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է արտահայտել միլիմետրերով
8. Հեռավորությունը մետրերով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հեռավորությունը արտահայտել մետրերով
9. Գայանեի հասակը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հասակը արտահայտել սանտիմետրերով
10. Երկարությունների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է համեմատել երկարությունները
11. Ուղղանկյան մեծ կողմը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է համեմատել ուղղանկյան կողմերը
12. Երկրորդ հատվածի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել երկրորդ հատվածի երկարությունը
13. Գումարը միլիմետրերով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Գումարը պետք է արտահայտել միլիմետրերով
14. Երկարությունների տարբերություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Երկարությունների տարբերությունը պետք է արտահայտել միլիմետրերով
15. Երեք հատված 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել հատվածի երկարությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Երկարության չափման միավորները» թեմայից 00:10:00 միջին 26Մ. Առաջադրանքներ երկարության չափման միավորների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Երկարության չափման միավորները» թեմայից 00:16:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ երկարության չափման միավորների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Երկարության չափման միավորները» թեմայից 00:35:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ երկարության չափման միավորների վերաբերյալ