Գիտենք, որ \(1\) մ \(=\) \(100\) սմ և \(1\) դմ \(=\) \(100\) մմ:
 
Ընտրիր ճիշտ թվերը:
 
1. \(10\) մ \(=\)  սմ
 
2. \(10\) դմ \(=\)  մմ