\(AB\) հատվածի երկարությունը 14 սմ 3 մմ է: \(BC\) հատվածը 4 սմ 7 մմ-ով երկար է \(AB\) հատվածից, իսկ \(CD\) հատվածը 8 սմ 6 մմ-ով կարճ է \(BC\) հատվածից:
 
Գտիր \(CD\) հատվածների երկարությունը միլիմետրերով:
 
Պատասխան՝ \(CD\) \(=\)  մմ