Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Միլիմետրերն այլ միավորներով 2Մ.
2. Տարբեր միավորներ 2Մ.
3. Դեցիմետր և մետր 4Մ.
4. Հեռավորությունը մետրերով 4Մ.
5. Երկարությունների համեմատում 4Մ.
6. Երկարությունների տարբերություն 5Մ.
7. Երեք հատված 5Մ.