Հեռավորությունը երկու գյուղերի միջև 65 կմ 441 մ է:
 
Քանի՞ մետր է երկու գյուղերի միջև հեռավորությունը:
 
Պատասխան՝  մետր: