Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկնիշ թվի հաջորդ և նախորդ թվերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ճիշտ/սխալ պնդում, միանիշ կամ երկնիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
3. Մեջտեղի թիվը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ամենամեծ թվի ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Նշանի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Եռանիշ թվի հաջորդ և նախորդ թվերը

Բարդություն հեշտ

2
7. Ամենամեծ թիվը

Բարդություն հեշտ

1
8. Երկնիշ թվի հաջորդ և նախորդ տասնյակները

Բարդություն միջին

4
9. Երկու թվերից մեծը/փոքրը

Բարդություն միջին

4
10. Երեք թվերի շարք

Բարդություն միջին

3
11. Երկնիշ թվի մեծացում/փոքրացում

Բարդություն միջին

4
12. Օրինաչափություն

Բարդություն միջին

3
13. Ամենամեծը/ամենափոքր թիվը

Բարդություն միջին

4
14. Թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

4
15. Եռանիշ թվի հաջորդ և նախորդ հարյուրյակները

Բարդություն միջին

2
16. Ավելորդ թիվը

Բարդություն միջին

4
17. Բաց թողած բառն ու անհավասարության նշանը

Բարդություն բարդ

6
18. Թվերը աճման կարգով

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար