Պարզիր 18 երկնիշ թվի հաջորդ և նախորդ թվերը:
  
Հաջորդ թիվը՝
 
Նախորդ թիվը՝