Որոշիր 384 եռանիշ թվի հաջորդ և նախորդ թվերը:
  
Հաջորդ թիվը՝
 
Նախորդ թիվը՝