Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը՝ 100001999969994:

Պատասխան՝ ամենափոքրը -ն է: