Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ճիշտ/սխալ պնդում, միանիշ կամ երկնիշ թվեր 1Մ.
2. Նշանի ընտրություն 2Մ.
3. Ամենամեծ թիվը 1Մ.
4. Երկու թվերից մեծը/փոքրը 4Մ.
5. Երկնիշ թվի մեծացում/փոքրացում 4Մ.
6. Թվերի համեմատում 4Մ.
7. Ավելորդ թիվը 4Մ.