1134 և 11158 թվերից ո՞րն է փոքր:
 
Այս թվերից փոքրը -ն է: