Որոշիր 42-ի հաջորդ և նախորդ կլոր տասնյակները:
 
Հաջորդ տասնյակը՝
 
Նախորդ տասնյակը՝