Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմանիշ թվերի համեմատումը Բազմանիշ թվերի համեմատումը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկնիշ թվի հաջորդ և նախորդ թվերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել տրված թվի հաջորդ և նախորդ թվերը
2. Ճիշտ/սխալ պնդում, միանիշ կամ երկնիշ թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել երկու թվերը
3. Մեջտեղի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտենել տրված թվից մեծ և փոքր թվերը
4. Ամենամեծ թվի ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ամենամեծ թիվը
5. Նշանի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ նշանը
6. Եռանիշ թվի հաջորդ և նախորդ թվերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել տրված թվի հաջորդ և նախորդ թվերը
7. Ամենամեծ թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ամենամեծ թիվը
8. Երկնիշ թվի հաջորդ և նախորդ տասնյակները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել տրված թվի հաջորդ և նախորդ տասնյակները
9. Երկու թվերից մեծը/փոքրը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել թվերից մեծը/փոքրը
10. Երեք թվերի շարք 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել չորրորդ թիվը
11. Երկնիշ թվի մեծացում/փոքրացում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է մեծացնել/փոքրացնել տրված թիվը
12. Օրինաչափություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել հաջորդ թիվը
13. Ամենամեծը/ամենափոքր թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել ամենամեծ/ամենափոքր թիվը
14. Թվերի համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է համեմատել թվերը
15. Եռանիշ թվի հաջորդ և նախորդ հարյուրյակները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել տրված թվի հաջորդ և նախորդ հարյուրյակները
16. Ավելորդ թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ավելորդ թիվը
17. Բաց թողած բառն ու անհավասարության նշանը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է լրացնել բաց թողած բառն ու դնել անհավասարության նշանը
18. Թվերը աճման կարգով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Թվերը պետք է դասավորել աճման կարգով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանիշ թվերի համեմատումը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 20Մ. Առաջադրանքներ բազմանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանիշ թվերի համեմատումը» թեմայից 00:15:00 միջին 31Մ. Առաջադրանքներ բազմանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանիշ թվերի համեմատումը» թեմայից 00:25:00 միջին 24Մ. Առաջադրանքներ բազմանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը