Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
2. Փակագծերով գործողություններ

Բարդություն հեշտ

2
3. Գործողությունների հերթականության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Երկու գործողություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Երեք գործողություն

Բարդություն միջին

3
6. Գումարման և հանման գործողություններ

Բարդություն միջին

4
7. Գործողությունների ճիշտ հերթականությունը

Բարդություն միջին

4
8. Պնդում գումարման և հանման վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
9. Երկու քայլ

Բարդություն միջին

4
10. Արտահայտությունների գումար

Բարդություն բարդ

6
11. Արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն բարդ

6
12. Արտահայտության քայլաշարն ու արժեքը

Բարդություն բարդ

7
13. Չորս գործողությունների հերթականությունը

Բարդություն բարդ

6
14. Քայլաշարի կատարում

Բարդություն բարդ

5
15. Քայլաշարը արտահայտության տեսքով

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար