Ընտրիր 219+41017+4+67 արտահայտության արժեքի հաշվման ճիշտ հերթականությունը: