Համաձայն ես արդյո՞ք գումարման և հանման գործողությունների կատարման հերթականության վերաբերյալ բերված պնդմանը:
 
Եթե փակագծեր չկան, ապա գործողությունները պետք է կատարել ձախից աջ:
 
Պատասխան՝