Պետք է հաշվել 2920+206 արտահայտության արժեքը:
 
Գրիր գործողությունների կատարման ճիշտ քայլաշարն ու պատասխանը:
 
1. -ից հանել
 
2. -ին գումարել
 
3. -ից հանել
 
Պատասխան՝