Համեմատիր տրված արտահայտությունները:
 
Պատուհանում տեղադրիր  \(>, <, =\) նշաններից մեկը:
 
222+18  16+810