Տրված է 305+2+6+17 թվային արտահայտությունը:
 
Պարզիր գործողությունների հերթականությունը և գրիր այդ գործողություննրի արդյունքում ստացված պատասխանները:
 
1. Առաջին գործողության արդյունքը՝ 
 
2. Երկրորդ գործողության արդյունքը՝
 
3. Երրորդ գործողության արդյունքը՝
 
4. Չորրորդ գործողության արդյունքը՝