Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

23Մ.
1. Արտահայտության արժեքը 2Մ.
2. Գործողությունների հերթականության ընտրություն 2Մ.
3. Երեք գործողություն 3Մ.
4. Գործողությունների ճիշտ հերթականությունը 4Մ.
5. Արտահայտությունների համեմատում 6Մ.
6. Քայլաշարը արտահայտության տեսքով 6Մ.