Հետևյալ քայլաշարը գրիր արտահայտության տեսքով:
 
1. 36 թիվը փոքրացրու 4-ով:
 
2. Արդյունքին գումարիր 33:
 
3. Ստացված թիվը մեծացրու 88-ով:
 
Պատուհաններում տեղադրիր թվեր և գումարման ու հանման նշաններ:
 
Պատասխան՝ iiiiiii