906+18987 արտահայտության արժեքը հաշվելու համար.
 
1. պետք է կատարել
 
2. պետք է կատարել