Պետք է հաշվել 147+73 արտահայտության արժեքը:
 
Ընտրիր գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը, որը համարակալված է: