Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կլոր տասնյակի բաժանումը միանիշ թվի

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկու բաժանում

Բարդություն հեշտ

2
3. Անտեսված զրոն, բաժանում

Բարդություն հեշտ

2
4. Կլոր տասնյակի և հարյուրյակի բաժանումը միանիշ թվի

Բարդություն միջին

4
5. Անտեսված զրոներ, բաժանում

Բարդություն միջին

4
6. Խնդիր ծաղիկների մասին

Բարդություն միջին

3
7. Քանորդների համեմատում

Բարդություն միջին

4
8. Անհայտ բաժանարարը

Բարդություն միջին

3
9. Անհայտ արտադրիչը

Բարդություն միջին

4
10. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

4
11. Մտապահված բառը, վեց տառ

Բարդություն բարդ

6
12. Հաշվում և համեմատում

Բարդություն բարդ

5
13. Երեք բաժանում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար