Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Կլոր տասնյակի բաժանումը միանիշ թվի 1Մ.
2. Անտեսված զրոն, բաժանում 2Մ.
3. Խնդիր ծաղիկների մասին 3Մ.
4. Անհայտ բաժանարարը 3Մ.
5. Մտապահված բառը, վեց տառ 6Մ.
6. Հաշվում և համեմատում 5Մ.