Կլոր տասնյակի բաժանումը միանիշ թվի
5_03.jpg    5_03.jpg
 
Երկու տուփերում կան հավասար թվով փայտիկներ: Քանի՞ փայտիկ կա յուրաքանչյուր տուփում, եթե փայտիկների ընդհանուր քանակը երկու տուփերում հավասար է \(60\)-ի:
 
Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է կատարել հետևյալ բաժանումը՝ \(60 : 2\):
 
Հիշենք, որ \(60\)-ը իրենից ներկայացնում է \(6\) տասնյակ: Եթե այն բաժանում ենք \(2\)-ի, ապա ունենում ենք \(6 : 2 = 3 \) տասնյակ: Իսկ \(3 \) տասնյակը \(30 \) թիվն է:
 
\(60 : 2 = 6\) տասնյակ \(:\) \(2 = 3\) տասնյակ \(=\) \(30\)
 
Պատասխան՝ յուրաքանչյուր տուփում կա \(30\) փայտիկ:
 
Նկատենք, որ \(60 : 2\) բաժանումը կատարելիս, մենք սկզբում կատարեցինք \(6 : 2 = 3 \) բաժանումը, անտեսելով \(60\) թվի \(0\)-ն, ապա այդ \(0\)-ն աջից կցագրեցինք ստացված \(3 \) թվին: Արդյունքում ստացանք \(30\):
 
Հաճախ կիրառելի է հետևյալ կանոնը.
\(0\)-ով վերջացող թիվը միանիշ թվի բաժանելիս կարելի է վերջին \(0\)-ն անտեսել, կատարել բաժանումը, ապա անտեսված \(0\)-ն աջից կցագրել ստացված քանորդին:
Ուշադրություն
Կանոնը կարելի է կիրառել այն դեպքում, երբ \(0\)-ն անտեսելուց հետո ստացված թիվը բաժանվում է տրված միանիշ թվի վրա:
Օրինակ
Հաշվենք \(90 : 3\) քանորդը:
 
Անտեսում ենք \(90\) թվի զրոն և կատարում \(9 : 3 = 3\) բաժանումը:
 
Հիմա, ստացված \(3\) քանորդին աջից կցագրում ենք անտեսված զրոն՝ \(30\)
 
Պատասխան՝ \(90 : 3 = 30\)
\(8 : 4 = 2\)                     \(6 : 3 = 2\)
\(80 : 4 = 20\)               \(60 : 3 = 20\)
\(800 : 4 = 200\)         \(600 : 3 = 200\)
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014: