Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտադրիչի մեծացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Մեծացել է արտադրյալը

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտադրիչի փոքրացում

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդում արտադրյալի հատկությունների մասին

Բարդություն հեշտ

2
5. Արտադրիչի մեծացում, ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Արտադրյալի փոփոխություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Ի՞նչ է կատարվում արտադրյալի հետ

Բարդություն միջին

3
8. Տեքստային խնդիր ծառերի մասին

Բարդություն միջին

3
9. Մեծացված արտադրյալի արժեքը

Բարդություն բարդ

5
10. Երկու բազմապատկում

Բարդություն բարդ

5
11. Արտադրյալի արժեքը

Բարդություն բարդ

5
12. Խնդիր խնձորների մասին

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար