4476 \(·\) 1473 արտադրյալի առաջին արտադրիչը մեծացվում է 273 անգամ:
 
Ի՞նչ է կատարվում արտադրյալի հետ:
 
Արտադրյալը   անգամ: